Impregneren

Een gevel impregneren is een gevel zo behandelen
dat het geen water meer opneemt, zodat de gevel
langer meegaat in de tijd.
Het kan wel het vocht van binnen naar buiten laten
verdwijnen - het ademen van je huis - maar er kan
geen vocht meer van buiten naar binnen komen.


Door dit te doen gaat de buitenmuur van je huis
langer mee en voorkom je vele problemen.

Voordat impregneren kan plaatsvinden dient vuil,
mos, algen, olie e.d. verwijderd te worden.
Dit gebeurt door middel van hoge druk reiniging
en/of stoomcleanen. Scheuren in het metselwerk
cq. kapotte voegen worden vooraf hersteld.

De onderstaande ondergronden zijn geschikt om behandeld te worden met Funcosil WE:

Kalkzandsteen, beton, vezelcement, betonsteen en baksteen.
Na een behandeling met een van de Funcosil producten behoeft de gevel nog maar weinig onderhoud.

Door een gevel te impregneren kan een aantal
problemen voorkomen worden. Een aantal voor
de hand liggende problemen zijn:
- Vorstschade; De poreuze gevel houdt water vast dat bij vorst 10% uitzet.
- Schimmeloverlast; Door vocht aan de binnenzijde van de gevel.
- Verminderde isolatiewaarden.
- Alg- en mosvorming.

Het impregneren vindt o.a. plaats door middel van
de 'lage druk vloeimethode'. Er wordt hierbij gebruik
gemaakt van Funcosil WE impregneer.
Dit is een oplosvrij, reukarm, watergedragen gevel
impregneermiddel, dus niet schadelijk voor het milieu.

Andere kenmerken zijn:
- Waterdampdoorlatend (ademend)
- Onzichtbaar
- Voorkomt vorstschade
- Verminderd schimmel en mosaangroei